BEIRATKOZÁS

KEDVES SZÜLŐK!

Az életünk most komoly változásokon megy át nap, mint nap. A lassú-szemléletmód a társadalom, a gazdaság és a mindennapi élet területén egyaránt a meglévő struktúrák újragondolását és a bevett gyakorlatok újraszervezését jelenti. 

AZ ÉLET LELASSUL, DE NEM ÁLL MEG. 

Budajenő Község Önkormányzata 6 csoportos óvodát épít. Szép modern külsővel, belsővel, tornateremmel, fejlesztőhelyiségekkel áll majd rendelkezésünkre. Az óvoda programja német nemzetiségi kétnyelvű és néphagyományőrző programmal rendelkezik, valamint kiemelt szerepet kap még nálunk a környezet- és egészségtudatos nevelés. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az Emberi Erőforrások Minisztere a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, melyet nekünk is követnünk kell.       


Így az óvodai beiratkozás felvételi eljárása a következő:         

2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket (Budajenői lakos), akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatásáraa gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon (munkanapokon 8-12-ig) vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.     

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt.          

Abban az esetben, ha az óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek (Más községben élők) felvételére is lehetőség van.         

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné beíratni gyermekét, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen- az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja. Kérjük a kedves Szülőket, hogy először nézzék meg a  https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.         

Az óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt.       Nagy szeretettel várjuk óvodánkba a már idejáró kisgyerekeket, és a leendő óvodásainkat!    

Budajenői Óvoda telefonszáma: (06 26) 371 099                              
e-mail címe: ovoda@budajeno.hu      

Benka Krisztina     
Óvodavezető