Óvodánk Budajenő, Kossuth Lajos utca 4-10. szám alatt található. A település rendkívüli természeti adottságokkal rendelkezik. Környezete varázslatos, a budai hegyek körülölelik a községet. Képei szépségének, Budapesthez való közelségének köszönhetően vonzza, csalogatja a kitelepülni vágyókat, ez a lakosság számának növekedésében regisztrálható. 
Budajenő Község Önkormányzata egy modern külsővel és belsővel rendelkező 6 csoportos óvodát épített. Csoportonként maximum 25 gyermek jár. 2020.11.16.-a óta már ebbe a szép, új óvodába járnak a gyerekek. Jól felszerelt, világos, tágas csoportszobák, tornaterem, fejlesztőhelyiség, sószoba, orvosi szoba, aula, játszóudvar áll rendelkezésre annak érdekében, hogy színvonalas nevelő- oktató munka folyhasson az épületben. 

A település lakosságának sokszínűsége sajátos feladat elé állítja az óvodát. Míg a szociális háló egyik szálaként funkcionál a kis jövedelemmel rendelkező családok esetében, addig ki kell szolgálnia a magasabb igényekkel megjelenő, a jobb anyagi háttérrel rendelkező szülőket is. Tennie kell ezt anélkül, hogy bárkit sértene, a már meglévő értékeket lerombolná. A nevelőtestület sokéves szakmai tapasztalattal, szaktudással, folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni a mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak. El kell fogadnunk azt a tényt, hogy az óvoda szakszerű szolgáltatást végez. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy figyelembe vegyük az élet változásait, az ezekre való reagálást, megnyerő, pedagógiailag magas színvonalú nevelő-oktató munkánkkal itt tartsuk a gyermekeket. 

Óvodánk felvállalja a német nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítését a gyerekek életkori és fejlődési szintjének megfelelően. Budajenő ugyan német nemzetiségű község, de a gyermekek már nem rendelkeznek nyelvi tudással. A lakosok közül csak az idősebbek őrzik, ápolják a régi hagyományokat. Ezen értékek megőrzése érdekében ismerkednek a gyermekek az óvodánkban a német nemzetiségi nyelvvel és hagyományokkal játékos formában.    

Pedagógiai programunk megfogalmazásánál a már kialakult szokásokra, értékeinkre építettünk, melyben fontos szerepet játszott a hagyományok megismertetése, felelevenítése, ápolása. Nevelőközösségünk évek óta foglalkozik a néphagyományok megismerésével, ápolásával. A népi hagyományok ápolása áthatja az egész óvodai nevelésünket, jelen van a mindennapok gyakorlatában. Éves tematikánkat az évszakokhoz kapcsolódó ünnepekhez, jeles napokhoz szervezzük, kihasználva a falusi élet adta lehetőségeket, a természetes környezet varázsát. Ezeket az értékeket figyelembe véve döntött nevelőtestületünk a Néphagyomány elemeit tartalmazó Óvodai Pedagógiai Program kínálta lehetőség mellett.