TÁJÉKOZTATÓ a gyermekek további egy évig történő óvodában maradásának lehetőségéről

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A tanköteleskorú gyermekek további egy évig történő óvodában maradásához az Oktatási Hivatalhoz a 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani.
Abban az esetben, ha a Szakértői Bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
A kérelem benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján található.